واحد مهندسی و مشاوره

شرکت کیمیا پلیمر هیراد به جهت انتخاب و استفاده از بهترین نوع مواد تولیدی توسط مشتری و همچنین کمک به طراحی و ساخت محصولات مطلوب ، راهکارها و پشتیبانی لازم را به انجام می­رساند.