آزمایشگاه

با توجه به اهمیت کیفیت قطعات تولید شده توسط پلیمر های شرکت کیمیا پلیمر هیراد و به منظور دستیابی و کنترل کیفیت محصول در حد استانداردهای بین المللی ، این شرکت مجهز به آزمایشگاه تخصصی جهت انواع تست های مورد نیاز صنعت پلیمر می­باشد .