پلیمرهای اصلاح شده

پلیمر های اصلاح شده با انواع پیگمنت­های معدنی همچون : تالک، کربنات کلسیم ، والستونایت قابل استفاده در انواع صنایع.

پلیمرهای اصلاح شده با پیگمنتهای رنگدانه یار همچون دی اکسید تیتانیوم و رنگدانه های آلی